Pozdravljeni!

Spletna stran je nastala v okviru projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) z naslovom Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja in vrstniške učne pomoči. Pri projektu je sodelovalo 10 študentk različnih študijskih programov Pedagoške fakultete UL pod mentorstvom doc. dr. Alenke Polak in doc. dr. Polone Gradišek.

Za izvedbo projekta smo se odločili, ker je med osnovnošolsko populacijo opaziti izrazito individualistično naravnanost in odsotnost vrstniškega sodelovanja. Učenje in opravljanje šolskega dela poteka pretežno individualno, v primeru težav pa se učenci zanašajo predvsem na pomoč staršev in na plačljive inštrukcije. Učenci premalo uporabljajo učno strategijo iskanja pomoči, zlasti med vrstniki istega ali paralelnega razreda.

V času epidemije je potekalo učenje na daljavo, zato učenci večinoma niso imeli možnosti povezovanja in druženja z vrstniki »v živo«. Da bi jih spodbudili k sodelovanju z drugimi (z vrstniki, sorojenci, sorodniki in starši), smo pripravile različne sodelovalno naravnane aktivnosti, ki lahko učencem koristijo pri učenju in pri razvoju socialnih spretnosti. Nekatere aktivnosti lahko izvajajo učenci samostojno z vrstniki, druge pa pod vodstvom staršev ali učiteljev. Aktivnosti so oblikovane tako, da se jih lahko izvaja na daljavo.

Želimo vam veliko prijetnega sodelovalnega učenja!

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.