Angleščina

Učenje angleščine lahko prijetno popestrimo s sodelovalnim učenjem.

ANGLEŠKA ABECEDA Z GIBI 

Ta sodelovalna aktivnost je namenjena utrjevanju angleške abecede z gibi. Otroci lahko sodelujejo v paru ali skupini. Skupaj oblikujejo angleško abecedo z gibi oz. s telesi. Pri tem naj skušajo biti čimbolj originalni in domiselni. Z izvajanjem omenjene aktivnosti se bodo otroci učili sodelovati, podati svoje mnenje in sprejeti mnenje drugega ter s skupnimi močmi priti do končnega cilja.

AKTIVNOST: Angleška abeceda z gibi

Pripravili: Špela Tomšič in Ana Herman

SODELOVALNE KARTE

Sodelovalne karte so primerne za utrjevanje pojmov v angleškem jeziku. Sodelovalna aktivnost poteka v paru. Otroci lahko sodelovalne karte izdelajo sami, lahko pa tudi natisnejo že izdelane sodelovalne karte, ki smo jih pripravili v ta namen (tema: vreme). Z uporabo sodelovalnih kart se učenci poleg pojmov v angleščini učijo tudi sodelovanja, medvrstniške pomoči, podajanja povratne informacije in pohvale ob pravilnih rešitvah.

AKTIVNOST: Sodelovalne karte pri angleščini (vreme)

Pripravili: Špela Tomšič in Ana Herman

ZADENI PRAVO KARTO

AKTIVNOST: Zadeni pravo karto