Kdo smo

Pedagoški mentorici:

doc. dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

asist. dr. Polona Gradišek, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Sodelujoče študentke:

Ana Herman (Poučevanje na razredni stopnji, 2. stopnja)

Špela Tomšič (Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, 2. stopnja)

Hana Drobnič (Poučevanje na razredni stopnji, 2. stopnja)

Sara Rukelj (Socialna pedagogika, 2. stopnja)

Jerica Bukor (Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 1. stopnja)

Darja Berložnik (Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 1. stopnja)

Nina Starič (Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 1. stopnja)

Patricija Podboj (Dvopredmetni učitelj matematika – fizika, 1. stopnja)

Teja Oblak (Predšolska vzgoja, 1. stopnja)

Laura Barber (Predšolska vzgoja, 1. stopnja)

KONTAKT: alenka.polak@pef.uni-lj.si