Socialne spretnosti

V času epidemije otrokom verjetno najbolj primanjkuje druženja. Ob druženju otroci razvijajo socialne spretnosti, ki so zelo pomembne za dobro delovanje v družbi.

Pripravile smo aktivnosti, s katerimi lahko otroci razmišljajo o vrednotah, o lepem vedenju, o svoji samopodobi in na ta način na daljavo razvijajo svoje socialne spretnosti. Pri nalogah je dobrodošlo spremljanje odraslega, predvsem v vlogi sogovornika.

Pripravile smo tudi vajo iz ČUJEČNOSTI, ki bo učencem pomagala pri umiritvi misli in usmerjanju na “tukaj in zdaj”.

UGANI, O KOM GOVORIM

Aktivnost je namenjena boljšemu spoznavanju med člani skupine (razreda) ali družinskimi člani, če poteka doma. Vsak izmed sodelujočih na list napiše tri svoje značilnosti (npr. kaj ima rad, česa se boji …), liste zberemo na kupček. Nato nekdo na glas bere značilnosti z listov, ostali pa ugotavljajo, za koga veljajo.

AKTIVNOST: UGANI O KOM GOVORIM

Pripravili: Teja Oblak in Laura Barber

VREDNOTE (III. triletje)

Vrednote so posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. Vrednote usmerjajo naše interese, predstavljajo življenjska vodila posameznika in družbe in v veliki meri vplivajo na obnašanje ljudi. Pridobivamo jih skozi socializacijo, pri čemer so pomembne tudi lastne, individualne izkušnje, ki so povezane s čustvenimi, motivacijskimi in spoznavnimi procesi.

Ker učenci v času šolanja oblikujejo svojo samopodobo in osebnost, je zelo pomembno, kakšen odnos do vrednot in življenjskih vprašanj posredujemo mladim skozi proces socializacije tako starši kot pedagoški delavci.

AKTIVNOST ZA RAZMISLEK O VREDNOTAH: Vrednote

Pripravili: Sara Rukelj in Jerica Bukor

PRAVILA LEPEGA VEDENJA (III. triletje)

Pravila lepega vedenja nam pomagajo, da se v družbi ustrezno vedemo in tako gradimo kakovostne medosebne odnose. Otroci se morajo pravil lepega vedenja naučiti, pri tem igrajo najpomembnejšo vlogo starši, pa tudi pedagoški delavci in drugi ljudje, s katerimi je otrok obdan. Otroci se včasih kljub poznavanju bontona vedejo uporniško in destruktivno. Včasih je razlog v tem, da želijo izstopati in biti “kul”, včasih pa so v ozadju takšnega vedenja osebne stiske. Pomembno je, da jih starši in učitelji poskusimo prepoznati in se o njih pogovoriti.

Da otrokovo moteče vedenje ne bi vodilo v zavrnitev s strani vrstnika in s tem v osamljenost, želimo spodbuditi razmišljanje o pravilih lepega vedenja ter njihovi uporabi, za boljše odnos z vrstniki in odraslimi.

AKTIVNOST ZA RAZMISLEK O PRAVILIH LEPEGA VEDENJA: Pravila lepega vedenja

Priporočamo v branje: Zgodba o deželi nevzgojenosti

Pripravili: Sara Rukelj in Jerica Bukor

SAMOPODOBA (II. in III. triletje)

Samopodoba je sklop zaznav, misli in predstav o sebi, o tem, kdo in kaj smo. Je vse tisto, kar si mislimo o sebi, o svojih sposobnostih, lastnostih, svojem telesu, možnostih v življenju, uspehih in neuspehih. Oseba z negativno samopodobo dvomi v lastno vrednost in spodobnosti, kar negativno vpliva na njene odnose z drugimi ter na njeno delovanje na splošno.  Pomembno je, da se dobro poznamo – da poznamo svoje močne in šibke točke ter da zaupamo vase in se cenimo. To je pomembno tudi za otroke, zato smo pripravile aktivnost, v kateri bodo učenci razmišljali o sebi. Vajo lahko izvedejo samostojno, priporočamo pa, da pri vaji sodelujejo s starši, sorojenci, dobrimi prijatelji ali z drugo osebo, ki jo zelo dobro pozna in s katero ima pristen osebni odnos.

AKTIVNOST ZA RAZVIJANJE ZDRAVE SAMOPODOBE: Samopodoba

Delovni list: Samopodoba – delovni list (hiša)

Pripravili: Sara Rukelj in Jerica Bukor

UGANI, ČIGAV JE OBRAZ (I., II. in III. triletje)

Sodelovala aktivnost je primerna za učence iz vseh treh triletij. Gre za zabavno aktivnost, v kateri družinski člani ugotavljajo, čigav je obrazni profil, ki so ga narisali s pomočjo sence. Za aktivnost potrebujemo vsaj štiri sodelujoče osebe. Z aktivnostjo učenci urijo sodelovalne spretnosti in risanje profila.

Aktivnost: Ugani čigav je obraz

Pripravili: Hana Drobnič in Nina Starič

ČUJEČNOST (I., II. in III. triletje)

Številne raziskave prepoznavajo ugodne učinke rednega izvajanja vaj čuječnosti. Čuječnost pomeni usmerjanje lastne pozornosti na “tukaj in zdaj”: Kako se počutim v tem trenutku? Kaj občutim v svojem telesu? Katere misli me obdajajo? Kakšna čustva občutim? Pri čuječnosti je ključno zavedanje, da misli “pridejo in gredo”, saj nam to lahko pomaga iz začaranega kroga tuhtanja in preobremenjenosti z določenimi negativnimi mislimi.

Pripravile smo posnetek, s katerim lahko vadite čuječnost: https://www.youtube.com/watch?v=tjW-P7Co9s8&feature=youtu.be

Celotno navodilo najdete tukaj: Vaje čuječnosti

Pripravile smo dve vaji (opisani sta tudi v navodilih) in predstavljeni v videoposnetku:

Dve vaji – čuječno dihanje in čuječno gibanje

Pripravili: Jerica Bukor in Sara Rukelj