Matematika

SODELOVALNE KARTE (od 3. do 9. razreda)

Pri matematiki lahko s sodelovalnim učenjem utrjujemo znanje s pomočjo SODELOVALNIH KART. Izdelale smo sodelovalne karte za utrjevanje poštevanke, kvadratov, pretvarjanje merskih enot in geometrijskih teles (primeri spodaj).

Navodilo za učenca:

  1. Poišči nekoga, ki bo s tabo utrjeval matematiko (npr. brata, sestro, mamo, očeta, babico, dedka …). Igra namreč poteka v paru. Eden od vaju bo v vlogi učitelja, drugi pa v vlogi učenca.
  2. Učitelj ima pred seboj kupček kart. Učencu zastavi vprašanje z vrhnje kartice, npr. Koliko je 3 x 5?
  3. Če učenec pravilno odgovori na vprašanje (npr. 3 x 5 = 15), dobi kartico in jo shrani pri sebi. Če odgovori napačno, učitelj pove rešitev in obdrži kartico. Igra se ponavlja toliko časa, dokler učenec ne zbere vseh kartic.
  4. Ko učenec zbere vse kartice, lahko igro obrnemo. Zamenjamo vlogi (učitelj je zdaj v vlogi učenca) ali vprašanja. Vprašanja lahko spremenimo tudi tako, da obrnemo vrstni red vprašanja in odgovora v primerjavi s prejšnjim, npr. »Kakšen je izraz za prostornino kocke?« zamenjamo z vprašanjem: »Prostornina katerega telesa je a3?«)

NAVODILO ZA AKTIVNOST: Sodelovalne karte za matematiko – navodilo

V naslednjih dokumentih pa lahko prevzamete sodelovalne kartice, ki smo jih pripravile. Lahko si jih natisnete in kar takoj začnete z utrjevanjem.

NAVODILA ZA IZDELAVO KART:
a) potek brez tiskanja:
1. Iz tršega papirja izreži karte (velikosti npr. 6 x 8 cm).
2. Na eno stran vsake karte z debelejšim pisalom napiši vprašanje oziroma račun, na drugo pa odgovor.
b) potek s tiskanjem:
1. Natisni karte iz predloge. Barvo predlog, ki so v programu Word, si lahko spremeniš po želji: NAČRT (DESIGN) -> Barve (colors).
2. A4 list z natisnjenimi kartami nalepi na trši papir. Na eni strani naj bodo nalepljena vprašanja (lihe strani v predlogi) na drugi pa odgovori (sode strani).
3. Izreži karte.

PRIPRAVLJENE SODELOVALNE KARTE (ZA TISK):

Pripravili: Darja Berložnik in Patricija Podboj

BARVNA MATEMATIKA

AKTIVNOST: Barvna matematika

Pripravili: Ana Herman in Špela Tomšič

MERIMO ČAS

Sošolca v paru rešujeta delovni list o temi merjenje časa. Vsak ima svoj učni list, na katerem so vprašanja za enega učenca (lihe številke vprašanj) in odgovori vprašanj z učnega lista drugega učenca (sode številke). Vsak učenec samostojno reši delovni list, nato se po telefonu ali preko interneta slišita in se pogovorita o odgovorih.

AKTIVNOST: Merimo čas

Pripravili: Hana Drobnič in Nina Starič