Prvo triletje

Pripravile smo sodelovalne aktivnosti, ki so primerne za učence prvega razreda.

ČRKOVNI SPOMIN

Aktivnost Črkovni spomin je namenjena utrjevanju velikih tiskanih in malih tiskanih črk. Poteka kot klasična igra spomina, v kateri učenci v paru (ali z več sodelujočimi) iščejo ustrezne velike in male tiskane črke (npr. T in t predstavljata par). V navodilu najdete tudi predlogo, ki jo lahko natisnete in takoj uporabite.

AKTIVNOST: Črkovni spomin

GLASBENA SESTAVLJANKA

Pri tej aktivnosti učenci utrjujejo znanje o glasbilih. Natisnemo slike glasbil (lahko uporabite slike iz spodnjega dokumenta) in jih razrežemo na tri dele. Učenci izžrebajo vsak en košček ter s pantomimo ponazarjajo glasbilo ali način igranja nanj. Naloga učenca je, da poišče tista dva sošolca, ki ponazarjata isto glasbilo kot on. Aktivnost se lahko izvaja v razredu ali pa doma v družinskem krogu.

AKTIVNOST: Glasbena sestavljanka

KOLIKO ŽOGIC LAHKO DRŽIŠ?

Pri tej aktivnosti poskuša učenec s telesom (npr. pod pazduho, med vratom in brado, med stegni …) zadržati čim več žogic, ki mu jih nanj eno za drugo polaga drugi učenec. Učenca med seboj sodelujeta, saj je njun skupni cilj ta, da prvi učenec uspe zadržati čim več žogic npr. 10 sekund.

AKTIVNOST: Koliko žogic lahko držiš

MATEMATIČNA TOMBOLA

Aktivnost Matematična tombola je namenjena utrjevanju seštevanja in odštevanja. Pripravimo mreže s števili, ki bodo predstavljala rezultat računov (seštevanje, odštevanje) – pripravimo tudi račune, ki jih napišemo na posamezne kartončke. Nato nekdo žreba kartončke z računi, ostali pa računajo rezultate. Tisti, ki ima pravilen rezultat na svoji mreži s števili, hitro steče po kartonček in prekrije polje z ustreznim številom. Igra je končana, ko nekdo od igralcev pokrije vsa polja na mreži in zakliče: “Tombola!”. Če aktivnost izvajamo v razredu, tekmujejo med seboj učenci v skupinah.

AKTIVNOST: MATEMATIČNA TOMBOLA

MATEMATIČNI DETEKTIV

Aktivnost je namenjena utrjevanju seštevanja in odštevanja. Po predlogi pripravimo za vsakega sodelujočega otroka dva računa; pripravimo dva lista z isto rešitvijo (na primeru je rešitev 7).

Naloga otrok je, da kot detektivi poiščejo drugega otroka, ki mu na listu tudi manjka ista številka (v našem primeru 7).

AKTIVNOST: MATEMATIČNI DETEKTIV

POIŠČI ROŽI PRAVE CVETNE LISTE

S to aktivnostjo utrjujemo seštevanje in odštevanje. Pripravimo predlogo rože s steblom in v sredino cveta vpišemo številko. Nato pripravimo cvetne liste, na katere napišemo izračune, katerih rezultat je število v cvetnem listu. Pripravimo več rož in cvetnih listov. Otroci računajo in iščejo pripadajoče cvetne liste.

AKTIVNOST: Poišči roži prave cvetne liste

PREČKAJ REKO

Aktivnost je namenjena krepitvi sodelovalnih veščin. Naloga skupine otrok je, da (skupaj z odraslimi) označijo nek omejen prostor, ki predstavlja reko. Nato morajo reko prečkati tako, da se ves čas dotikajo z glavami ali nogami in tako vsi prečkajo reko. Veriga se ne sme prekiniti.

AKTIVNOST: Prečkaj reko

SPREHOD SKOZI ČUDEŽNI LABIRINT

Skupaj z otroki pripravimo omejen prostor, v katerega postavimo ovire ter določimo način, kako je potrebno te ovire prečkati (hoja v levo, poskok, plazenje, počep …). Nato se začne sprehod skozi čudežni labirint, pri katerem dve osebi vodita skozi labirint tretjo, ki ima zavezane oči. Na koncu sodelujoči zamenjajo vloge (lahko tudi spremenite ovire). S to aktivnostjo se krepi pozorno poslušanje, dajanje natančnih navodil, usmerjanje pozornosti na drugega, strategije pomoči.

AKTIVNOST: SPREHOD SKOZI ČUDEŽNI LABIRINT

TIHA BESEDA

Pripravimo čim več kartončkov s črkami. Naloga otrok je, da v skupini sestavljajo besede iz teh črk – zaporedoma: prvi otrok izbere eno črko, naslednji poišče črko, ki bi lahko sledila, tretji nadaljuje (npr. Ž – O – G – A). Ko sestavijo besedo, jo lahko zapišejo. Iz zapisanih besed lahko na koncu sestavijo zanimivo zgodbico.

AKTIVNOST: Tiha beseda

Vse navedene aktivnosti sta pripravili: Laura Barber in Teja Oblak