Naravoslovje in tehnika

DEJSTVO ALI IZMIŠLJOTINA (II. triletje)

Aktivnost Dejstvo ali izmišljotina vsebuje elemente tekmovalnosti med sodelujočimi učenci, primerna pa je za ponavljanje in utrjevanje snovi. Aktivnost se lahko izvaja v paru (npr. med šolanjem na daljavo, kjer učenec sodeluje s staršem, sorojencem ali drugo bližnjo osebo) ali pa v skupinah v razredu.  Pri aktivnosti si učenci znotraj obravnavane teme izmislijo dejstvo (trditev, ki drži) ali izmišljotino (trditev, ki ne drži). Ostali presojajo, ali je trditev pravilna ali napačna ter odgovore podajo s pomočjo zelenega (dejstvo) ali rdečega (izmišljotina) kartončka.

NAVODILO ZA AKTIVNOST: Dejstvo ali izmišljotina (tema – človek)

ŽIVA BITJA PO ELEKTRONSKI POŠTI (II. triletje)

Sošolca prejmeta vsak svoj delovni list (A in B) na temo živih bitij. Med seboj si pošiljata vprašanja in odgovore. S tem utrjujeta znanje o živih bitjih ter urita spretnost pošiljanja elektronske pošte.

AKTIVNOST: Živa bitja po elektronski pošti

Vse aktivnosti sta pripravili: Hana Drobnič in Nina Starič